si111011101 发表于 2020-5-25 01:25:00

别买金币卡

刚刚看了某帖后冲动买金币卡 开完后全是个位数
好吧 我可以安慰自己我只是拿钱去证明我是不是非洲人

人口普查鯊 发表于 2020-5-25 02:20:04

https://masiro.moe/data/attachment/forum/202004/16/010444atkuu16p32ehe16e.gif

Pattaya 发表于 2020-5-25 02:23:07

给爷整乐了 不会真有人相信金币卡致富吧

远坂凛 发表于 2020-5-25 03:28:36

https://i.loli.net/2020/05/25/OmCbIsVGl3zagdH.png

还好吧
随便买了几张还过得去

远坂凛 发表于 2020-5-25 03:30:18

道具随机获取        金币 +8        道具随机获取积分        2020-05-25 03:29
道具随机获取        金币 +11        道具随机获取积分        2020-05-25 03:29
道具随机获取        金币 +13        道具随机获取积分        2020-05-25 03:29
道具随机获取        金币 +10        道具随机获取积分        2020-05-25 03:29
道具随机获取        金币 +9        道具随机获取积分        2020-05-25 03:29
道具随机获取        金币 +15        道具随机获取积分        2020-05-25 03:29
购买道具        金币 -48        购买 金币卡 道具        2020-05-25 03:29


还是能赚钱的

远坂凛 发表于 2020-5-25 03:42:31

道具随机获取        金币 +14        道具随机获取积分        2020-05-25 03:41
道具随机获取        金币 +15        道具随机获取积分        2020-05-25 03:41
道具随机获取        金币 +9        道具随机获取积分        2020-05-25 03:41
道具随机获取        金币 +13        道具随机获取积分        2020-05-25 03:41
道具随机获取        金币 +14        道具随机获取积分        2020-05-25 03:41
道具随机获取        金币 +9        道具随机获取积分        2020-05-25 03:41
购买道具        金币 -48        购买 金币卡 道具        2020-05-25 03:41

不玩了睡觉

约定 发表于 2020-5-25 05:50:04

不会真有人相信金币卡致富吧   !?

优酱desi 发表于 2020-5-25 07:20:06

远坂凛 发表于 2020-5-25 03:42
道具随机获取        金币 +14        道具随机获取积分        2020-05-25 03:41
道具随机获取        金币 +15        道具随机获取积分        2020- ...

非洲人我才不赌呢

Vorigin 发表于 2020-5-25 08:22:43

Pattaya 发表于 2020-5-25 02:23
给爷整乐了 不会真有人相信金币卡致富吧

???
你怎么又有这么多钱了???

yb企业版 发表于 2020-5-25 08:42:17

居然3楼还有负天命的存在{:4_87:}
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 别买金币卡